Verklaring fipronil in eieren

Vanuit onze leverancier hebben wij de volgende reactie gekregen inzake fipronil in eieren:

Zoals u wellicht inmiddels bekend is geworden zijn op last van de NVWA afgelopen maandag 31-07- 2017 180 Nederlandse pluimveebedrijven voorlopig geblokkeerd naar aanleiding van het gebruik van DEGA 16 tijdens het bestrijden van bloedluis in hun stallen. DEGA 16 bevat naar verluidt het middel Fipronil.

Fipronil is een insecticide welke vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

De NVWA heeft met ingang van 26-07-2017 uit voorzorg een nader onderzoek gelast naar alle legpluimveebedrijven waar vanaf 01-01-2017 het middel Fipronil (DEGA 16) kan zijn gebruikt. Deze bedrijven zijn tevens uit voorzorg geblokkeerd en mogen geen eieren meer in het handelsverkeer brengen. Pas als na laboratoriumanalyse is gebleken dat deze eieren geen Fipronil bevatten wordt de blokkade op deze bedrijven opgeheven en mogen zij weer eieren in het handelsverkeer brengen.

De productielocatie verleent haar volledige medewerking aan deze werkwijze van de NVWA en heeft direct alle eieren geblokkeerd die hier mogelijk bij betrokken kunnen zijn. De productielocatie zal per omgaande geen eieren meer verwerken en/of in het verkeer brengen van die pluimveebedrijven welke momenteel door het NVWA geblokkeerd zijn.

Zodra er nieuwe informatie bekend is zullen wij u verder informeren. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, indien er nog vragen zijn horen wij die graag.